Posts from: Juni 2019

Portraitkarikatur Jan op de Beeck

Jan op de Beeck

Karikatur meines sehr geschätzten Kollegen Jan op de Beeck aus Belgien

Continue Reading

Karikatur Greta Langstrumpf

Greta Langstrumpf

Weil ich widerspenstige Mädchen mag ….

Continue Reading